Omejevanje širjenja virusov z ustrezno kakovostjo zraka v prostoru

Na podlagi razpoložljivih ugotovitev je v trgovinah, restavracijah, pisarnah, učilnicah in vseh drugih zaprtih prostorih, v katerih se ves čas zadržujejo ljudje, obvezno treba zagotoviti optimalno kakovost zraka v prostoru. Niti temperatura niti relativna vlažnost zraka ne smeta presegati priporočenih mejnih vrednosti. Iz tega razloga je smiselno nadzirati prostore z ustreznimi termometri in vlagomeri. Obstajajo pa tudi kombinirane naprave, ki zanesljivo merijo in prikazujejo obe izmerjeni vrednosti.

 

Kako kakovost zraka v prostoru vpliva na prenos virusov?

V šolah in pisarnah je poleg tega treba obvezno spremljati raven CO2 v zraku. Pogosto se namreč zgodi, da ljudje sploh ne zaznajo, da je v prostoru visok delež izdihanega zraka. Iz tega razloga je še toliko bolj pomembno, da v zaprtih prostorih z ustreznimi merilnimi napravami stalno spremljamo vsebnost CO2 v zraku. Tako lahko z intenzivnim zračenjem po potrebi zagotovimo veliko svežega zraka in tako učinkovito zmanjšamo obremenitev s CO2 in aerosoli.

Naprave za merjenje CO2:

Čistilci zraka:

Kakšen vpliv ima vlažnost zraka na prenos virusov?

Po podatkih študije sta relativna vlažnost zraka in tveganje za okužbo neposredno povezana. Če je vlažnost zraka prenizka ali previsoka, je nevarnost okužbe z virusi še posebej velika. Priporočena vrednost znaša 40-60 % relativne vlažnosti zraka.Če je vlažnost zraka nižja, virusi v izsušenem stanju dalj časa ostanejo kužni na površinah in lahko tudi dalj časa lebdijo v zraku. Poleg tega obstaja tudi večja možnost, da se iz trdih površin zavrtinčijo v okoliški zrak. Če je vlažnost zraka nad priporočeno vrednostjo, to pozitivno vpliva na širjenje in porazdelitev aerosolnih kapljic v zraku.

Merilniki vlage:

Kakšen vpliv ima temperatura na prenos virusov?

Upanje, da bo povzročitelj SARS-CoV-2 zaradi visokih temperatur sredi poletja 2020 oslabljen ali celo uničen, se žal ni uresničilo. Ravno nasprotno: povzročitelj SARS-CoV-2 preživi tudi visoke temperature. V študiji univerze Ruhr v nemškem mestu Bochum so raziskovalne skupine podrobneje preučile razpolovno dobo kužnih delcev. Razpolovna doba je časovno obdobje, v katerem se število kužnih delcev zmanjša za 50 %. Pri sobni temperaturi (20-23 °C) je razpolovna doba znašala približno 9,1 ur. Pri temperaturi hladilnika (4 °C) je bil razpolovni čas bistveno daljši, in sicer 12,9 ur. Najvišja vrednost 17,9 ur je bila določena pri temperaturi 30 °C. Iz tega razloga niti visoke niti nizke temperature virusu ne morejo zares škodovati.

Termometri: