Čistilno in razmaščevalno sredstvo LOCTITE® 7070, 88432, 400 ml

 • Kat. št.: 1299105
 • Koda proizvajalca: 88432
 • EAN: 5390331266592

LOCTITE® SF 7070 ™ je nevodno topilo na osnovi ogljikovodika, ki ne vsebuje CFC, in se uporablja za čiščenje in razmastitev površin, ki se vežejo z Loctite® lepilom. Izdelek se pred končno montažo uporablja za končno čiščenje in odstranjevanje večine…

 • Kat. št.: 1299105
 • Koda proizvajalca: 88432
 • EAN: 5390331266592

LOCTITE® SF 7070 ™ je nevodno topilo na osnovi ogljikovodika, ki ne vsebuje CFC, in se uporablja za čiščenje in razmastitev površin, ki se vežejo z Loctite® lepilom. Izdelek se pred končno montažo uporablja za končno čiščenje in odstranjevanje večine…

Opozorilo: nevarne snovi

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@512bf82[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@14e9e681[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@56b7c2eb[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sl/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Opozorilna beseda

nevarnost
Varnostna navodila GHS / H-stavki
 • h 222: zelo lahko vnetljiv aerosol (h 222)
 • h229: posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju (h 229)
 • h 315: povzroča draženje kože (h 315)
 • h 317: lahko povzroči alergijski odziv kože (h 317)
 • h 411: strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki (h 411)
Varnostni napotki GHS
 • p 251: posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte niti, ko je prazna. (p 251)
 • p 211: ne pršite proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. (p 211)
 • p 210: hraniti ločeno od vročine / isker / odprtega ognja / vročih površin. kajenje je prepovedano. (p 210)
 • p101: če je potreben zdravniški nasvet, mora Biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. (p 101)
 • p 102: hraniti izven dosega otrok. (p 102)
 • p 501: odstraniti vsebino/posodo ... (p 501)
 • p 280: nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. (p 280)
 • p 273: preprečiti sproščanje v okolje. (273 p)
 • p 302+352: pri stiku s kožo: umiti z veliko mila in vode. (p 302+352)
 • p 333+313: če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. (p 333+313)
 • p 410+412: zaščititi pred sončno svetlobo. ne izpostavljati temperaturam nad 50 °c. (p 410+412)

Opozorilo: nevarne snovi

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@512bf82[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@14e9e681[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@56b7c2eb[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sl/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Pogosto kupljeno skupaj

Podobni izdelki

Oglejte si druge izdelke v kategoriji Detergenti, razmaščevalci