Komplet za plinski spajkalnik TOOLCRAFT PT237 1300 °C 130 min

 • Kat. št.: 588418
 • Koda proizvajalca: 588418
 • EAN: 4016138766073

Ta univerzalni kombinirani plinski gorilnik/spajkalnik se je izkazal kot pravi multitalent. Idealen je za spajkanje, modeliranje, segrevanje, oblikovanje, krčenje materialov in še veliko več. Za uporabo te vsestranske naprave potrebujete zgolj butan …

 • Kat. št.: 588418
 • Koda proizvajalca: 588418
 • EAN: 4016138766073

Ta univerzalni kombinirani plinski gorilnik/spajkalnik se je izkazal kot pravi multitalent. Idealen je za spajkanje, modeliranje, segrevanje, oblikovanje, krčenje materialov in še veliko več. Za uporabo te vsestranske naprave potrebujete zgolj butan …

Opozorilo: nevarne snovi

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@396e0337[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Opozorilna beseda

opozorilo
Varnostna navodila GHS / H-stavki
 • h 317: lahko povzroči alergijski odziv kože (h 317)
Varnostni napotki GHS
 • p 261: preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. (p 261)
 • p 280: nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. (p 280)
 • p 272: kontaminirana delovna oblačila nISO dovoljena zunaj delovnega mesta. (272 p)
 • p 302+352: pri stiku s kožo: umiti z veliko mila in vode. (p 302+352)
 • p 333+313: če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. (p 333+313)
 • p501a: odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi. (hp 501a)

Opozorilo: nevarne snovi

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@396e0337[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobni izdelki