Kontaktno čistilo CRC Kontakt Chemie KONTAKT WL, 71013-AF, 400 m

 • Kat. št.: 1333427
 • Koda proizvajalca: 71013-AF
 • EAN: 5412386058653

KONTAKT WL je univerzalno brizgalno pranje za vso elektroniko. Zmes topila odstrani široko paleto umazanije, kot so olje, maščobe, saje ali nikotinski ostanki z električnih naprav, čepov, motorjev ali natančnih mehanskih zobnikov. KONTAKT WL ima viso…

 • Kat. št.: 1333427
 • Koda proizvajalca: 71013-AF
 • EAN: 5412386058653

KONTAKT WL je univerzalno brizgalno pranje za vso elektroniko. Zmes topila odstrani široko paleto umazanije, kot so olje, maščobe, saje ali nikotinski ostanki z električnih naprav, čepov, motorjev ali natančnih mehanskih zobnikov. KONTAKT WL ima viso…

Opozorilo: nevarne snovi

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@29bf48c1[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1fd88a63[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Opozorilna beseda

nevarnost
Varnostna navodila GHS / H-stavki
 • h 222: zelo lahko vnetljiv aerosol (h 222)
 • h229: posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju (h 229)
 • h 315: povzroča draženje kože (h 315)
 • h 319: povzroča hudo draženje oči (h 319)
 • h 336: lahko povzroči zaspanost ali omotico (h 336)
 • h 412: škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki (h 412)
Varnostni napotki GHS
 • p 102: hraniti izven dosega otrok. (p 102)
 • p 210: hraniti ločeno od vročine / isker / odprtega ognja / vročih površin. kajenje je prepovedano. (p 210)
 • p 211: ne pršite proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. (p 211)
 • p 251: posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte niti, ko je prazna. (p 251)
 • p 261: preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. (p 261)
 • p 271: uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. (271 p)
 • p 410+412: zaščititi pred sončno svetlobo. ne izpostavljati temperaturam nad 50 °c. (p 410+412)
 • p 501: odstraniti vsebino/posodo ... (p 501)

Opozorilo: nevarne snovi

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@29bf48c1[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1fd88a63[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobni izdelki

Oglejte si druge izdelke v kategoriji Kontaktni spreji