Plin za polnjenje Weller RB-TS 75 ml 1 kos

 • Kat. št.: 812591
 • Koda proizvajalca: T0051616049
 • EAN: 4003019000203

Visoko kakovosten butan plin ISO primeren za plinsko spajkanje.

 • Kat. št.: 812591
 • Koda proizvajalca: T0051616049
 • EAN: 4003019000203

Visoko kakovosten butan plin ISO primeren za plinsko spajkanje.

Opozorilo: nevarne snovi

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@c0184b0[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Opozorilna beseda

nevarnost
Varnostna navodila GHS / H-stavki
 • h 220: zelo lahko vnetljiv plin (h 220)
 • h 280: vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo (h 280)
Varnostni napotki GHS
 • p 102: hraniti izven dosega otrok. (p 102)
 • p 210: hraniti ločeno od vročine / isker / odprtega ognja / vročih površin. kajenje je prepovedano. (p 210)
 • p 251: posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte niti, ko je prazna. (p 251)
 • p 377: požar zaradi uhajanja plina: ne gasiti, če puščanja ni mogoče varno zaustaviti. (p 377)
 • p 381: odstraniti vse vire vžiga, če je varno. (381 p)
 • p403: hraniti na dobro prezračevanem mestu. (p 403)
 • p 410+412: zaščititi pred sončno svetlobo. ne izpostavljati temperaturam nad 50 °c. (p 410+412)

Opozorilo: nevarne snovi

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@c0184b0[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobni izdelki

Oglejte si druge izdelke v kategoriji Plinske kartuše