Moj seznam želja
Vaš seznam želja je trenutno prazen. Prosimo dodajte izdelek na seznam želja.
Moja košarica
Vaša košarica je prazna.

Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

Direktiva RoHS, ki je bila sprejeta 8. junija 2011, je prenovila do tedaj veljavno direktivo 2002/95/ES. V Sloveniji Direktivo RoHS ureja Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 102/2012), ki ga je izdal minister za zdravje.


RoHS in Conrad

Conrad Electronic izpolnjuje oz. upošteva obveznosti, ki jih nalaga Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (v nadaljevanju: Pravilnik), in je v zvezi s tem vse dobavitelje pogodbeno zavezal, da prav tako izpolnjujejo ustrezne zahteve.

Seveda proizvajalci električne in elektronske opreme potrebujejo tudi posamezne komponente itd., za katere ta Pravilnik ne velja, vendar pa morajo kljub temu izpolnjevati omejitve glede nevarnih snovi, da je električno in elektronsko opremo sploh možno proizvesti v skladu s Pravilnikom.

Že ob uvedbi Direktive RoHS, in sicer 01.07.2006, je Conrad preuredil svojo celotno ponudbo in vanjo vključil komponente, združljive z RoHS. Na naši spletni strani so komponente, za katere Pravilnik ne velja, ustrezno označene in se vsak dan posodabljajo. Tako ste vedno na tekočem o komponentah*, ki so na voljo pri Conradu in ki izpolnjujejo omejitve glede vsebnosti nevarnih snovi. *Odgovornost za to lastnost lahko prevzame izključno proizvajalec.

Ta Pravilnik velja za distribucijo in uvedbo nove električne in elektronske opreme na tržišču. Električna in elektronska oprema se uvršča v kategorije, ki so navedene v Prilogi I Direktive 2011/65/ES.

Električna in elektronska oprema je naprava, ki je bila zasnovana za napajanje z izmeničnim tokom največ 1.000 V ali za napajanje z enosmernim tokom največ 1.500 V in ki je za svoje pravilno delovanje odvisna od električnih tokov ali elektromagnetnih polj, kar pomeni, da so potrebni električni tokovi ali elektromagnetna polja, da je izpolnjena vsaj ena od načrtovanih funkcij naprave, in ki služi ustvarjanju, prenosu in merjenju takšnih polj in tokov.

Za katero električno in elektronsko opremo velja Pravilnik

Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi še vedno velja za vso električno in elektronsko opremo kategorij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 10, ki mora biti – kot je že znano - že od 01.07.2006 dalje "v skladu z RoHS".

Na novo je bila dodana naslednja električna in elektronska oprema:

 • Kategorija 8 - Medicinski pripomočki.
 • Kategorija 9 - Nadzorni in kontrolni inštrumenti. Tukaj definirane zahteve veljajo šele od 22. julija 2014.
 • Kategorija 11 - Ostala električna in elektronska oprema, ki nis dodeljena nobeni izmed že imenovanih kategorij. Tukaj definirane zahteve veljajo šele od 22. julija 2019.

 • Pogoji za distribucijo

  Električna in elektronska oprema vključno s kabli* in rezervnimi deli za popravilo, ki so primerni za ponovno uporabo, posodobitev funkcij ali nadgradnjo zmogljivosti, ne smejo vsebovati svinca, živega srebra, šestvalentnega kroma, polibromiranega bifenila (PBB) ali polibromiranega difeniletra (PBDE) z več kot 0,1 masnega odstotka ali kadmija z več kot 0,01 masnega odstotka v posameznem homogenem materialu.

  * Kabel z nazivno napetostjo, ki je nižja od 250 V, ki se uporablja kot priključni ali podaljševalni kabel za priključitev električne ali elektronske opreme na vtičnico ali za povezavo dveh ali več kosov električne ali elektronske opreme (kategorija 11).  Podrobnejše informacije na to temo najdete na teh spletnih straneh:
 • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:DE:PDF
 • http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/pdf/faq.pdf