Nova uredba EU o dronih v letu 2021

Nova uredba EU o dronih v letu 2021

Pred nekaj leti so modelarji in strokovnjaki za elektroniko začeli razvijati prav posebne modele zračnih plovil. Klasična krila, ki so zagotavljala vzgon, je zamenjalo več propelerjev. Te brezpilotne zrakoplove so sprva imenovali "kopterji", pred ta izraz pa so dodali število propelerjev (na primer helikopter, kvadrokopter). Najpogostejši so bili kvadrokopterji s štirimi propelerji. Takrat pa so že obstajali tudi veliki šestkopterji s šestimi ali oktokopterji z osmimi propelerji.

V vmesnem času pa so se poimenovanja brezpilotnih letalskih sistemov vse bolj preusmerila iz "kopterjev" v drone oziroma brezpilotne zrakoplove.

Čemur so se ljudje na začetku pogosto posmehovali, se je sedaj razvilo v velikansko tržišče po vsem svetu. 

Tehnologija je postajala vse boljša, s čimer sta se lahko povečala nosilnost in tudi čas letenja. S tem so se povečale tudi možnosti za komercialno rabo, kar je tudi eden od razlogov, da se vse več ljudi zanima za brezpilotne zrakoplove.

In ker so cene ves čas padale, se je število brezpilotnih zrakoplovov v zelo kratkem času neverjetno povečalo.

Zakaj uredba EU o dronih?

Poleg čistega rekreacijskega užitka se droni oziroma brezpilotni zrakoplovi (ang. Unmanned Aircraft System = UAS) vse bolj razvijajo in uporabljajo v komercialne in uradne namene. Da bi zagotovili varno delovanje brezpilotnih zrakoplovov in izključili kakršnokoli tveganje za zračna plovila s posadko, je bilo treba oblikovati predpise za njihovo uporabo. V ta namen so bili že pred leti na državni ravni sprejeti najrazličnejši pravni predpisi.

Leta 2019 je za vse države EU sledila vseevropska enotna uredba, ki bi morala začeti veljati že 1. julija 2020. Zaradi pandemije koronavirusa pa je bil datum prestavljen na 01. januar 2021.

Zahteve uredbe EU o brezpilotnih zrakoplovih so natančno določene v naslednjih dveh dokumentih:

Poleg zgoraj navedenih direktiv EU v zvezi z uredbo o brezpilotnih zrakoplovih pa obstajajo še zahteve, ki veljajo v posameznih državah in ki jih je prav tako treba poznati in upoštevati.

Ne gre samo za drone!

Tudi če se v splošni jezikovni rabi uporablja izraz "uredba o dronih", pa ta uredba velja za vse sisteme brezpilotnih zrakoplovov (ang. Unmanned Aircraft System = UAS). Posledično to vključuje in velja tudi za vse vrste daljinsko vodenih modelov letal ali helikopterjev

Najpomembnejša dejstva nove uredbe EU o dronih:

 • Brezpilotni zrakoplovi (UAS) so razdeljeni v tri različne kategorije uporabe (odprta, posebna in certificirana).

 • Odprta kategorija se deli na podkategorije A1, A2 in A3.

 • Največja dovoljena višina leta je povečana iz 100 metrov na 120 metrov.
 • Uvedba dveh novih potrdil o usposobljenosti (razred A1/A3 in A2) in potrdila operaterja (certifikat LUC). 
 • Prilagoditev omejitev teže.
 • Registracija pilotov na daljavo in oddajanje identifikacije (elektronski ID), odvisno od razreda.
 • Najnižja starost uporabnikov je 16 let, pri čemer obstajajo izjeme v skladu z 9. členom Izvedbene uredbe (EU) 2019/947.
 • Uredba EU o dronih ne velja za daljinsko vodena zračna plovila, ki so namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih. 

Najpomembnejši datumi nove uredbe EU o dronih:

 • 01. januar 2021: Uredba EU o dronih je v veljavi od 31. decembra 2020. Po potrebi je sedaj treba opraviti registracijo.  

 • 01. januar 2021 do 01. januar 2022: Obstoječa dovoljenja, izjave in potrdila o usposobljenosti pilotov na daljavo ostajajo veljavna, vendar jih je treba spremeniti v skladu z uredbo EU.
 • 01. januar 2021 do 01. januar 2023: V skladu z državno zakonodajo se lahko letalske operacije v okviru letalskih klubov in združenj nadaljujejo brez dovoljenja.
 • 01. julij 2020 do 31. december 2022: Prehodno obdobje za uporabo brezpilotnih zrakoplovov brez klasifikacije. V tem odstavku smo podrobneje razložili, kaj to pomeni.

Tri različne kategorije uporabe

Ker obstajajo brezpilotni zrakoplovi različnih velikosti in za najrazličnejše naloge, jih delimo v tri kategorije uporabe:

Odprta kategorija

Dovoljenje ni potrebno, vendar bo morda potrebna registracija uporabnika.

Vzletna teža mora biti manjša od 25 kilogramov.

Z modelom morate leteti tako, da ga imate ves čas na očeh.

Izjema: Ko sodelujete z dodatnim opazovalcem ali pa letite v načinu "sledi mi".

Upoštevati je treba največjo dovoljeno višino leta.

Ohranjati je treba varno razdaljo od ljudi, preletavanje množice ljudi ni dovoljeno.

V odvisnosti od tveganja pri uporabi obstajajo minimalne zahteve, kot je na primer potrdilo o usposobljenosti, ki ga morate imeti pri sebi.

Posebna kategorija

Posebna kategorija velja za primere rabe, ki iz pravnega vidika niso izvedljivi v odprti kategoriji.

Operater brezpilotnega zrakoplova mora pred uporabo opraviti oceno tveganja.

Če uporabnik nima potrdila operaterja (certifikat LUC) s potrebnimi pravicami, potem potrebuje dovoljenje za uporabo.

Druga možnost je, da se pri pristojnem organu odda izjava o uporabi, v kolikor uporaba poteka v skladu z opredeljenim standardnim scenarijem.

Certificirana kategorija

Certificirana kategorija oziroma kategorija, ki zahteva dovoljenje, se nanaša na posebne primere rabe v industriji in prometu.

Zahtevane licence in postopki za certifikacijo so potrebni tako za brezpilotni zrakoplov kot tudi za operaterja/posadko.

Uporaba v certificirani kategoriji bo morda potrebna, če ocena tveganja ne dovoljuje uporabe v posebni kategoriji.

Delitev odprte kategorije uporabe

Odprta kategorija uporabe se deli na tri podkategorije A1, A2 in A3. Podkategorije se med drugim nanašajo na letenje v bližini ljudi.

Podkategorija A1:
V tej podkategoriji je možno tudi letenje v bližini ljudi. Vendar pa ne smete preleteti nobene skupine ljudi na prostem in nobenih neudeleženih oseb. Če bi se to kljub temu zgodilo, je treba karseda hitro zaključiti s preletom. przerwany.

Podkategorija A2:

Pri letenju v skladu s podkategorijo A2 je treba poskrbeti za razdaljo najmanj 30 metrov od neudeleženih oseb. Če letite v načinu počasnega letenja, je lahko minimalna razdalja tudi 5 metrov.

Podkategorija A3:

Ta kategorija je namenjena letu stran od neudeleženih oseb. Na celotnem območju letenja se ne sme nahajati nobena oseba. Pri tem je treba do industrijskih, poslovnih, stanovanjskih in rekreacijskih območij ohranjati razdaljo najmanj 150 metrov.

Klasifikacija brezpilotnih letalskih sistemov

Poleg kategorij uporabe so komercialno izdelani in prodajani droni in modeli zračnih plovil razdeljeni tudi v različne razrede brezpilotnih zrakoplovov (razredi UAS). Obstaja sedem različnih razredov brezpilotnih zrakoplovov, in sicer od C0 do C6, pri čemer številka predstavlja izjavo o varnostnem tveganju. Večja kot je številka, večje je tveganje.

 

Tehnični podatek

C0

C1

C2

C3

C4

Teža/energija trka <250 g 900 g  <4 kg <25 kg <25 kg
Maks. hitrost 19 m/s = 68 km/h 19 m/s = 68 km/h - - -
Maks. višina leta 120 m 120 m ali nastavljiva omejitev višine 120 m ali nastavljiva omejitev višine 120 m ali nastavljiva omejitev višine 120 m ali v odvisnosti od letališča za modele
Tehnične zahteve Direktiva o igračah ali <68 km/h, omejitev višine <68 km/h, omejitev višine, zasilni pristanek pri izgubi signala Omejitev višine, zasilni pristanek pri izgubi signala, način majhne hitrosti, predvidena mesta zloma Omejitev višine, zasilni pristanek pri izgubi signala, način majhne hitrosti, predvidena mesta zloma Samodejno upravljanje ni dovoljeno
Potrebna registracija pilota na daljavo Ne oz. da pri dronih s kamero Da Da Da Da
Kompetenca pilota na daljavo Prebrati mora navodila za uporabo Prebrati mora navodila za uporabo, potrdilo o usposobljenosti A1/A3 Prebrati mora navodila za uporabo, potrdilo o usposobljenosti A1/A3, spričevalo pilota na daljavo A2 Prebrati mora navodila za uporabo, potrdilo o usposobljenosti A1/A3 Prebrati mora navodila za uporabo, potrdilo o usposobljenosti A1/A3
Potrebna identifikacija na daljavo Ne Da Da Da Ne
Uporaba v odprti kategoriji A1 = let nad osebami A1 = let nad osebami A2 = let v bližini oseb, A3 = let na veliki razdalji od oseb A3 = let na veliki razdalji od oseb A3 = let na veliki razdalji od oseb

Uporaba brezpilotnih zrakoplovov brez klasifikacije

Čeprav je nova uredba EU o dronih zavezujoča od 01. januarja 2021, se še vedno prodajajo in uporabljajo tudi droni in modeli zračnih plovil, ki niso klasificirani. Pri tem uredba EU vsebuje jasne informacije:

Vrste brezpilotnih zrakoplovov, ki so bile dane na trg pred 01.01.2023 in niso klasificirane, se lahko uporabljajo v odprti kategoriji A1. To velja pod pogojem, da vključno s koristnim tovorom tehtajo manj kot 250 gramov. Vrste brezpilotnih zrakoplovov, ki tehtajo 250 gramov ali več, vendar so še lažji od 25 kilogramov, je možno uporabljati v odprti kategoriji A3.

Obstoječa dovoljenja, potrdila in izjave so še veljavni do 01. januarja 2022.

Prehodna ureditev

Pod določenimi pogoji se lahko droni po 01. januarju 2021 še naprej uporabljajo tudi brez certifikata.

Za obstoječe brezpilotne letalske sisteme v skladu z uredbo EU o dronih obstaja prehodna ureditev. Obstoječa dovoljenja za uporabo po 01. januarju 2021 še vedno veljajo eno leto. Prehodna ureditev je začela veljati že s 01. julijem 2020 in ima veljavnost 30 mesecev. Torej se prehodno obdobje konča 31. decembra 2022.

V skladu s to prehodno ureditvijo lahko brezpilotni zrakoplovi, ki imajo vzletno težo manj kot 500 gramov, prav tako letijo v odprti kategoriji A1. Če pa nepričakovano preletijo neudeležene osebe, mora biti prelet karseda kratek.

Brezpilotna zračna plovila, ki so lažja od 2 kilogramov, se lahko uporabljajo v odprti kategoriji A2.  Minimalna razdalja do ljudi mora znašati 50 metrov, pilot drona pa mora imeti EU potrdilo o usposobljenosti A1/A3 in EU spričevalo pilota na daljavo A2.

 

 

Okvirni podatki Uporaba v odprti kategoriji EU potrdilo o usposobljenosti EU spričevalo pilota na daljavo
Manj kot 250 g in maks. 68 km/h A1 Ne, vendar je priporočljivo  Ne
Manj kot 500 g A1 Da, od 01.01.2023 naprej Ne
Manj kot 2 kg in bliže kot 150 m do stanovanjskih in poslovnih predelov A2 Da Da
Manj kot 25 kg in na razdalji več kot 150 m do stanovanjskih in poslovnih predelov A3 Da  Ne


Pomemben napotek!

Če je treba brezpilotni zrakoplov z maksimalno vzletno težo (Maximum Take-Off Mass = MTOM) med 2 kg in manj kot 25 kg uporabljati bliže kot 150 metrov do stanovanjskih ali poslovnih predelov, je to možno le v posebni kategoriji s pripadajočimi pogoji.

Seveda že omenjena obveznost sklenitve zavarovanja in registracije velja tudi za obstoječe modele, ne glede na to, ali gre za drone, modele helikopterjev ali modele letal.

Vplivi na obstoječe modele

Na tem mestu kot primer navajamo nekaj dronov, na katerih želimo ponazoriti, kako jih lahko uporabljate v prehodnem obdobju in tudi kasneje ob izteku tega obdobja. Ker je vzletna teža tista, ki igra vlogo pri tem, lahko tako enostavno dodelite tudi katerikoli drug obstoječi zrakoplov.

DJI Mavic Mini, DJI Mavic Mini 2 ali Ryze Tech Trello

Ker imajo ti droni vzletno težo manj kot 250 gramov, je potrebno zgolj skleniti zavarovanje, zaradi vgrajene kamere pa je potrebna tudi registracija.

Parrot Anafi, DJI Spark ali DJI Mavic Air 1

Za drone v težnostnem razredu od 250 gramov do <500 gramov je poleg sklenitve zavarovanja potrebna še registracija, od 01. januarja 2023 naprej pa potrebujete še EU potrdilo o usposobljenosti A1/A3. Po prenehanju veljavnosti prehodne ureditve 31. decembra 2022 je uporaba možna samo še v odprti kategoriji A3.

DJI Mavic 2 Pro, DJI Mavic Air 2, Yuneec Mantis G, DJI Enterprise Phantom ali Yuneec Typhoon H Plus

Za drone v težnostnem razredu od 500 gramov do <2 kilogramov so potrebni sklenitev zavarovanja, registracija, EU potrdilo o usposobljenosti A1/A3 in EU spričevalo pilota na daljavo A2. Minimalna vodoravna razdalja do ljudi mora znašati 50 metrov. Po prenehanju veljavnosti prehodne ureditve 31. decembra 2022 je uporaba možna samo še v odprti kategoriji A3.  

DJI Inspire ali DJI Matrice M600 Pro

Ker ta modela tehtata več kot 2 kilograma in manj kot 25 kilogramov, ju je v odvisnosti od lokacije možno uporabljati samo v odprti kategoriji A3 ali v posebni kategoriji.

Uporaba modelov zrakoplovov v skladu z novo uredbo EU

Nova uredba EU se nanaša tudi na daljinsko vodene modele letal in na daljinsko vodene modele helikopterjev. Pri tem se za pilote modelov, ki svoj hobi izvajajo v združenju in na odobrenem letališču za modele, ni veliko spremenilo.

Ker velja, da je uporaba na letališčih za modele zelo varna, imajo različna združenja in klubi možnost, da pri ministrstvu za promet zaprosijo za svoje lastno obratovalno dovoljenje. Potem lahko letenje modelov še naprej poteka v skladu z obstoječimi smernicami in zahtevami. Pri tem se večina modelov, tudi če niso klasificirani, uporablja v razredu C4 in v odprti kategoriji A3.

Ker od vloge do odobritve operativnega dovoljenja preteče nekaj časa, se lahko v prehodnem obdobju do 01. januarja 2023 letalske operacije na letališčih za modele še vedno izvajajo brez odobritve. Združenja imajo poleg tega tudi možnost skupne registracije svojih članov pri javni agenciji za civilno letalstvo, tako da vsakemu izmed članov tega ni treba storiti posamično.

Piloti modelov, ki ne pripadajo nobenemu združenju in ne letijo na odobrenem letališču za modele, se morajo pri izvajanju svojega hobija držati strožjih pravil uredbe EU. V tem primeru je na primer maksimalna višina leta omejena na 120 metrov.

Pogosta vprašanja glede uredbe EU o dronih

Ali lahko s svojim dronom, ki nima klasifikacije, še naprej letim tudi po 1. januarju 2021?

Da, z dronom zagotovo lahko letite še naprej. Za to obstajajo posebne prehodne ureditve, ki to zagotavljajo. Od teže drona je odvisno, v katerem razredu odprte kategorije lahko letite.  Morda boste morali pri enem izmed organov, ki ga priznava javna agencija za civilno letalstvo, pridobiti potrdilo o znanju ali  sedaj novo potrdilo o usposobljenosti.

Kaj pomeni dovoljenje za letenje z majhnimi in velikimi droni?

Dokazilo o znanju v skladu s členom §21e zakona o letalstvu se imenuje tudi dovoljenje za letenje z majhnimi droni ali dovoljenje za letenje z modeli zračnih plovil.

Dokazilo o znanju v skladu s členom §21d zakona o letalstvu se imenuje tudi dovoljenje za letenje z velikimi droni.

Kaj se bo zgodilo z mojim starim državnim dovoljenjem za letenje z droni?

V skladu z zakonodajo EU o dronih tako dovoljenje za letenje z droni kot tudi dokazilo o znanju ostaneta veljavna še eno leto. Nato bosta dovoljenje za letenje z droni in dokazilo o znanju zamenjala EU potrdilo o usposobljenosti A1/A3 oziroma EU spričevalo pilota na daljavo A2. Potrdila o usposobljenosti je pravilom možno pridobiti pri organih, ki jih priznava javna agencija za civilno letalstvo, potem ko opravite spletni tečaj.

Kakšna so pravila letenja nad klancem?

Pri letenju nad klancem z modeli jadralnih letal je treba vedno ohranjati razdaljo največ 120 metrov do najbližje točke na površini zemlje. Če je model jadralnega letala vključno s koristnim tovorom lažji od 10 kilogramov (Maximum Take-Off Mass = MTOM), potem lahko letite tudi na večji razdalji od tal. To velja pod pogojem, da nikoli ne prekoračite višine nad pilotom na daljavo, ki znaša 120 metrov.

Kaj pomeni brezpilotni zrakoplov lastne izdelave?

Proizvajalec mora opraviti klasifikacijo brezpilotnega zrakoplova samo takrat, ko gre za celoten sistem z vsemi potrebnimi komponentami, kot so model, pogon in naprava za daljinsko krmiljenje. To velja tudi v primeru, ko je sistem dobavljen kot komplet za sestavljanje in ga mora uporabnik najprej sestaviti. Ko uporabnik kupi le model in nato nadgradi obstoječo napravo za daljinsko krmiljenje ali pogonske komponente, se šteje, da gre za model lastne izdelave. Če je model, ki je pripravljen na letenje, vključno z akumulatorjem lažji od 250 gramov, ga je možno uporabljati kot model razreda C0 v podkategoriji A1. Če je model lažji od 25 kilogramov, ga je možno uporabljati kot model razreda C4 v podkategoriji A3.

"