Kalibracija

Pa naj bo to kalibracija ISO ali DAkkS (prej DKD). V našem lastnem laboratoriju ter v sodelovanju z našim partnerjem Testo Industrial Services izvajamo kalibracije za več kot 30 skupin naprav in več kot 100 merilnih veličin - vse to neodvisno od proizvajalca in hitro. Seveda po dobro znanih ugodnih cenah - mirne volje jih primerjajte.

Kalibracijo je možno izvesti tako na novih napravah, nudimo pa tudi ponovno kalibracijo vaših obstoječih merilnikov. Kalibracijo opravimo v roku največ 7 delovni dni pri ISO-kalibraciji oz. 12 delovnih dni pri DAkkS-kalibraciji. Na voljo so številni merilniki Voltcraft, ki že imajo opravljeno ISO-kalibracijo.

Že kalibrirani izdelki

Naš kalibracijski servis nudi še enostavnejšo in hitrejšo možnost nabave kalibriranih merilnikov. Ponujamo vam številne merilnike, na katerih je že bila izvedena kalibracija ISO/DAkkS, ki jih lahko preprosto naročite.  

Ponovna kalibracija izdelka

Nudimo tudi rekalibracijo vaše obstoječe merilne naprave, priporočamo letni interval kalibracije. Vašo obstoječo merilno napravo s pripisom "Kalibracija naprave" in informacijo o želenem kalibracijskem standardu: DIN EN ISO 9001: 2015 ali DIN EN ISO / IEC 17025: 2018 (pooblaščeni laboratorij DakkS) pošljete na naslov:

Conrad Electronic SE
Calibration Service
Klaus-Conrad-Straße 1
92241 Hirschau

Conradov certifikat DIN EN ISO 9001:2015si lahko ogledate tukaj in prevzamete.

Različice laboratorijske kalibracije

Rezultati kalibriranja in vse za to potrebne informacije bodo zabeležene v poročilu o kalibraciji. Razlikujemo DakkS in ISO certifikate.

Prosimo, da nam za ponovno kalibracijo svojega obstoječega merilnika pošljete elektronsko sporočilo na [email protected]. V zadevo napišite "Kalibracijski servis" ter navedite želen kalibracijski standard (ISO ali DAkkS) in za kateri merilnik gre.

DAkkS-certifikat

Akreditirani laboratoriji že vrsto let delujejo pod nadzorom nemškega akreditacijskega organa DAkkS (Deutsche AkkreditierungsStelle). Ta akreditacijski organ velja za podaljšano roko države za zagotavljanje kakovosti in zanesljivosti na področju industrijske metrologije. Kalibracijski rezultati, ki jih dosegajo ti laboratoriji, imajo takoj za rezultati državnih inštitutov (v Nemčiji je to Nemški nacionalni meroslovni inštitut PTB) najvišjo zanesljivost in so obvezujoči pred sodiščem. Z mednarodnimi sporazumi in podlago za akreditacijo DIN ES ISO/IEC 17025, ki je veljavna po vsem svetu, so mednarodno priznani in veljavni. Za vse uporabnike merilnikov, ki potrebujejo posebej visoko mero varnosti, natančnosti in zanesljivosti, so DAkkS-certifikati idealna rešitev. Pogosto se z DAkkS-certifikati zavarujejo testne naprave na naslednjih področjih:

 • Tovarniški in delovni standardi
 •  Izvedenci
 • Kontrolni laboratoriji
 • Odjemna mesta
 • HACCP

ISO-certifikati

Že od leta 1987 poteka certifikacija sistemov kakovosti industrijskih podjetij in sedaj tudi že storitvenih podjetij, bank, zavarovalnic, trgovcev na drobno, bolnišnic itd. Poleg tega obstajajo dodatni zakoni, standardi in direktive, ki so specifični za posamezno panogo, na primer v farmaciji (CFR, GMP), v živilski industriji (HACCP) in v avtomobilski industriji (VDA, QS9000, ISO TS 16949). Za vse te direktive in standarde je uvedba in ohranjanje upravljanja testnih sistemov vključno s kalibracijo neobhodno potreben element. ISO-certifikati (tovarniški certifikati), ki jih ponuja Testo Industrial Services, so cenovno ugodna alternativa kalibracijskim certifikatom DAkkS. Izpolnjujejo zahteve naslednjih standardov/direktiv:

 • ISO 9000:2000
 • ISO 10012-1
 • GMP
 • DFR
 • VDA
 • QS9000
 • ISO TS 16949
 • HACCP

Obvestilo za naše stranke: zanesljivi rezultati meritev s tovarniško kalibracijo

V okviru zagotavljanja kakovosti so vse merilne naprave, ki jih distribuiramo, pri proizvodnji merilne naprave kalibrirane po tovarniškem standardu. To omogoča visoko kakovost in vzdrževanje mejnih toleranc, navedenih v tehničnih podatkih v navodilih za uporabo.