Garancija in popravila

Garancija

Za vse izdelke velja 12 mesečna garancija, za posebej označene izdelke pa podaljšana garancija, kar je razvidno iz dokumentacije, ki jo prejmete ob dostavi blaga. Garancija teče od datuma prejema blaga. Garancijo lahko uveljavljate z garancijskim listom, računom in drugimi dokumenti, ki so navedeni na računu! Imate nepotrjen garancijski list? Brez skrbi! V tem primeru skladno z 18. členom Zakona o varstvu potrošnikov ni potrebno, da garancijski list prodajalec posebej potrdi.

 

Izdelki, ki jih ni mogoče vrniti

 

 • Avdio ali video posnetki, računalniški programi in video igre, če ste odprli varnostni pečat ali v primeru, če je bila odstranjena originalna embalaža;
 • Izdelki, naročeni in prilagojeni osebnim potrebam kupca;
 • Izdelki v elektronski obliki, ki so bili preneseni s spleta;
 • Izdelki, ki jih ni mogoče vrniti zaradi njihove narave, ali so zaradi svoje narave neločljivo pomešani z drugimi predmeti;
 • Knjige, ki niso več originalno zapakirane;
 • Osebni računalniki oblikovani v skladu s specifikacijami, vključno z namestitvijo in konfiguracijo strojne in programske opreme;
 • Modeli, ki so delno ali v celoti sestavljeni s strani naročnika;
 • Baterije, akumulatorski paketi, akumulatorji, kabli, žarnice, komponente in vsi drugi izdelki, če ste odprli varnostni pečat ali v primeru, če je bila odstranjena originalna embalaža;
 • Izdelki za enkratno uporabo;
 • Rezervni in nadomestni deli;
 • Uporabljene predplačniške kartice.


Popravila

Popravilo izdelkov kupljenih pri nas opravimo v Conradu. V kolikor traja popravilo več kot 45 dni, vam izdelek zamenjamo z novim, če to ni mogoče, pa v celoti povrnemo kupnino za izdelek. Zaprosite za popravilo vašega izdelka na [email protected].


1. Odstop od pogodbe

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, imate pravico, da nas v 14 dneh obvestite, da odstopate od pogodbe, ne da bi vam bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Pri prodajni pogodbi začne odstopni rok teči z dnem, ko:

 • pridobite dejansko posest nad blagom,
 • pridobite dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki ste jih naročii v enem naročilu,
 • pridobite dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov,
 • pridobite dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.


Pravice do odstopa od pogodbe nimate pri naslednjih pogodbah:

 • pogodbi o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 • pogodbi o blagu, ki je izdelano po vaših natančnih navodilih in prilagojeno vašim osebnim potrebam;
 • pogodbi o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
 • pogodbi o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če ste po dostavi odprli varnostni pečat;
 • pogodbi o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če ste po dostavi odprli pečat
 • pogodbi o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 • pogodbi o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi vašega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe
 • pogodbi o baterijah, akumultorskih baterijah in akumulatorskih paketih, kablih, sijalkah, komponentah, če ste odprli varnostni pečat ali v primeru, da je bila odstranjena originalna embalaža
 • pogodbi o modelih, ki so delno ali v celoti sestavljeni s strani potrošnika
 • pogodbi o izdelkih za enkratno uporabo, rezervnih in nadomestnih delih in uporabljenih predplačniških karticah
 • Obvestilo o odstopu lahko predložite podjetju z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopate od pogodbe.


Obvestilo o odstopu nam lahko pošljete:

 • pismeno na naslov podjetja
 • v elektronski obliki na [email protected] , v tem primeru vam bomo nemudoma potrdi prejem obvestila o odstopu od pogodbe na trajnem nosilcu podatkov.
 • označite na zadnji strani računa, da vračate izdelek in račun skupaj z izzdelkom vrnete na naš naslov.


Šteje se, da ste podali odstopno izjavo pravočasno, če jo pošljete v roku, določenem za odstop od pogodbe.

Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa iz tega člena nosi potrošnik.

Pravilnik o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do dstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov klikni tukaj >>.