Uredba REACH (ES) št. 1907/2006

Cilj Uredbe REACH: preprečitev tveganj

Uredba REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij) (ES) št. 1907/2006 je začela veljati 1. junija 2007. Velja v vsaki državi članici EU. Glavni cilj Uredbe REACH je zagotovitev visokega nivoja zaščite za človeško zdravje in okolje pred možnimi tveganji, ki jih predstavljajo kemikalije. Za oskrbovalno verigo s tem obstajajo določene obveznosti registracije in zagotavljanja informacij.Izjava podjetja Conrad glede Uredbe REACH
 

Varstvo potrošnikov je pri podjetju Conrad Electronic na prvem mestu. Za nas so največjega pomena kakovost, varnost in varstvo okolja, zato so vsi izdelki v naši ponudbi redno podvrženi strogim kontrolam kakovosti. Te kontrole seveda vključujejo tudi upoštevanje zakonskih mejnih vrednosti za škodljive snovi.

Podjetje Conrad Electronic se zaveda obveznosti, ki izhajajo iz te Uredbe v EU. V zvezi s tem je podjetje Conrad Electronic vse svoje dobavitelje pogodbeno zavezalo, da prav tako izpolnjujejo ustrezne zahteve (kot proizvajalec ali distributer). V skladu z Uredbo REACH podjetje Conrad Electronic ni dolžno registrirati snovi in pripravkov.

Podjetje Conrad Electronic se kot distributer pri posredovanju informacij sklicuje izključno na podatke, ki jih zagotovi posamezni proizvajalec/dobavitelj. Podjetje Conrad Electronic ne daje nobenega jamstva za pravilnost teh informacij.

Informacije naših dobaviteljev v zvezi z Uredbo REACH
 

Oglejte si informacije naših dobaviteljev v zvezi z Uredbo REACH.Obveznost zagotavljanja informacij za proizvode v skladu s 33. členom Uredbe REACH
 

Podjetje Conrad Electronic mora kot distributer v skladu s 33. členom Uredbe REACH posredovati vse relevantne informacije o snoveh iz seznama kandidatnih snovi (SVHC), pod pogojem, da jih zagotovi proizvajalec/dobavitelj.

Poizvedbe za posamezne izdelke je treba poslati na naslednji elektronski naslov z navedbo številke izdelka/proizvajalca: [email protected] ali [email protected]

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) nenehno dodaja nove snovi na seznam SVHC (seznam kandidatnih snovi). Do trenutnega seznama SVHC lahko dostopate na naslednji povezavi: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Obveznost zagotavljanja informacij za pripravke v skladu z 31. členom Uredbe REACH
 

Obveznost zagotavljanja informacij za pripravke (kot so na primer razpršila, lepila, barve itd.), je izpolnjena z varnostnim listom. Te varnostne liste objavljamo na spletu, kjer si jih lahko stranke brezplačno prenesejo, v kolikor jih zagotovi proizvajalec/dobavitelj. Za varnostne liste, ki so na voljo na naši spletni strani, je odgovoren posamezni proizvajalec/dobavitelj.